Nasza szkoła

Zespół Szkół nr 7 w Toruniu to placówka z zasadami i wieloletnią tradycją. Jest to szkoła środowiskowa, w której szczególną wagę przywiązuje się do edukacji ekologicznej, prozdrowotnej i regionalnej. Nie mniej ważne filary nauczania i wychowania stanowią: sport oraz edukacja kulturalna i artystyczna.

Dziewięć spośród trzydziestu jeden oddziałów to klasy integracyjne.

Bardzo dobrze wyposażone pracownie: przyrodnicze, informatyczna (współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego), nauczania zintegrowanego z tablicami interaktywnymi, dwa gabinety logopedyczne, biblioteka z multimedialnym centrum informacji (również współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego) stwarzają naszym uczniom możliwość wszechstronnego rozwoju. Większość sal lekcyjnych wyposażona jest w rzutnik multimedialny i ekran. 

Na szczególną uwagę zasługuje gabinet języków obcych, wyposażony w nowoczesny sprzęt audio-wideo i zestawy słuchawkowe. 

Szkoła posiada doskonałe zaplecze sportowe, na które składają się dwie sale gimnastyczne, w tym pełnowymiarowa hala sportowa wraz ze ścianą wspinaczkową. W roku szkolnym 2012/13 oddano do użytku kompleks sportowy, w skład którego wchodzą boiska: piłkarskie pokryte syntetyczną trawą oraz wielofunkcyjne do gry w siaktówkę i koszykówkę, budynek sanitarny i szatnia. Ten nowoczesny obiekt sportowo-rekreacyjny powstał w ramach programu rządowo-samorządowego "Moje Boisko - Orlik 2012".

Na wysoki poziom nauczania oraz szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych wpływa wysoce wykwalifikowana kadra nauczycieli i specjalistów (logopedzi, surdopedagodzy, rewalidatorzy, terapeuci, oligofrenopedagog, pedagog i psycholog).

Gabinet pielęgniarski pozwala na zapewnienie uczniom opieki medycznej.

Szkoła została objęta tzw. Systemem Działań Wspierających Bezpieczeństwo i Zdrowie Ucznia, polegającym m.in. na realizacji programów profilaktycznych i prozdrowotnych.

Szkolne teatry (Teatr Rosarium oraz koło teatralne dla uczniów szkoły podstawowej), formacje taneczne, zespoły muzyczne, cyklicznie wydawane gazetki "Strzał w 10!" oraz wyjazdy o charakterze kulturalnym do teatrów w Warszawie, Gdyni, Bydgoszczy i Poznaniu dają uczniom możliwość realizacji pasji związanych z kulturą i sztuką.Rada Rodziców PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 29 listopada 2011 08:28

Skład Rady Rodziców:

1. Anna Hućko
2. Beata Kalinowska - komisja rewizyjna
3. Ewa Podgórska 
4. Małgorzata Dębowska - skarbnik
5. Joanna Świątkowska - Komisja Rewizyjna
6. Agnieszka Lubnau - przewodnicząca
7. Żaneta Buler
8. Katarzyna Kasprzewska - komisja rewizyjna
9. Agata Olszewska 
10. Anna Nyga - sekretarz
11. Magdalena Świtajska 
12. Agnieszka Rutkowska
13. Ewa Piróg-Wolska
14. Agnieszka Kobus-Pęńsko - zastępca przewodniczącego

Terminarz spotkań:

-każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godzinie 17;

-comiesięczne dyżury przedstawicieli RR (terminy podawane na bieżąco w Kalendarzu)

Wszelkie wnioski, uwagi oraz wnioski o dofinansowania należy składać do teczki Rady Rodziców w sekretariacie szkolnym. 

Dnia 9 grudnia o godz.18.00 w stołówce szkolnej

odbędzie się zebranie Prezydium Rady Rodziców. 

Fundusz Rady Rodziców

Prezydium Rady Rodziców przypomina o terminowym rozliczaniu list wpłat.

Plan pracy

1. Organizowanie roboczych spotkań Prezydium RR.

2. Podejmowanie interwencji na wniosek rodziców.

3. Udzielanie pomocy szkole w ramach preliminarza na rok szkolny 2013/2014 z dania 26.09.2013 r.

4. Wspieranie działań Samorządu Uczniowskiego oraz Dyrekcji w działaniach związanych z profilaktyką zwalczającą uzależnienia wśród dzieci i młodzieży.

5. Wspieranie działań Dyrekcji związanych z podnoszeniem bezpieczeństwa na terenie szkoły oraz osiedla.

6. Pomoc  Dyrekcji szkoły przy pracach związanych z uzupełnianiem wyposażenia sal gimnastycznych, sal dydaktycznych, pracowni komputerowych.

7. Wsparcie działań Dyrekcji Szkoły związanych z modernizacją budynku szkolnego, jego elewacji oraz terenów zielonych.

8. Udział rodziców w pracach związanych z poprawianiem WSO w ZS 7.

9. Pomoc przy organizacji uroczystości  szkolnych oraz imprez  dla uczniów.

 

 

 

Poprawiony: wtorek, 02 grudnia 2014 13:24
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 11